Wednesday, December 17, 2014

Silent Night in Kekchi

Lok'-laj k'oj - yin; re cha-bi-lal.
Jun li yaj aj isk quichal
Xco sa' jun tu-la-nil o-choch-nal
Qui-yo'-la jun lix ch'i-na c'u-lahal.
Yo chi-cuarc li Je-sus
Yo chi-cuarc li Je-sus

Lok'-laj k'oj - yin; re cha-bi-lal.
Que'-ra-bi laj il-ol xul
Nak qui-chal lix cuan-quil li Ka-cua'
Xa-bi-man li bi-chanc sa' cho-xa
Qui-yo'-la li Je-sus,
Qui-yo'-la li Je-sus.

Lok'-laj k'oj - yin; re cha-bi-lal.
Xtau xk'e-hil ka-col-bal
Nak li Dios quix-tak-la li ra-lal
Re tox-tzol ut tox-ra ch tz'a-kal.
A'an li Ka-cua' Je-sus,
A'an li Ka-cua' Je-sus.